هنردوست گرامی، در این صفحه امکان دانلود رایگان نمونه صوتی "کتاب ردیف پیانو استاد مرتضی محجوبی" اثر خانم "بهار برخوردار" فراهم شده است. این نمونه صوتی که در واقع کل ردیف پیانو استاد مرتضی محجوبی است شامل ۱۳۸ گوشه در ۷ دستگاه و ۵ آواز است. این مجموعه صوتی توسط خانم بهار برخوردار مولف کتاب ردیف پیانو استاد مرتضی محجوبی که اولین و تنها کتاب از ردیف پیانو استاد محجوبی به خط نت بین‌المللی است؛ در پاییز ۱۳۹۷ از روی کتاب تالیفی ایشان نواخته شده و برای استفاده هنردوستان عزیزی که اقدام به تهیه کتاب نموده‌اند و نیز همه علاقه‌مندان به پیانونوازی ایرانی آماده شده و بصورت رایگان برای دانلود در دسترس قرار گرفته است. در ادامه می‌توانید از طریق جداول زیر هر یک از گوشه ها را بصورت جداگانه و یا در صورت تمایل هر یک از دستگاه‌ها و آوازها را در قالب یک فایل فشرده دانلود نمایید. توجه: در صورت استفاده از تلفن همراه برای مشاهده این صفحه، برای نمایش بهتر جداول تلفن خود را در حالت افقی قرار داده و دقت کنید که چرخش صفحه فعال باشد. تمامی لینک‌های دانلود کنترل شده و سالم هستند اما ممکن است در ساعات پر ترافیک سایت، دانلود بعضی فایل‌ها با خطا مواجه شود که در اینصورت لطفا مجددا بر روی لینک دانلود کلیک کنید تا دانلود انجام شود.
 
دستگاه شور
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
درآمد ۴٫۶۱ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۵٫۶۳ مگابایت دانلود
رهاب ۲٫۴۹ مگابایت دانلود
کرشمه ۸٫۶۸ مگابایت دانلود
شاهین (اوج) ۲٫۶۰ مگابایت دانلود
رضوی ۳٫۳۳ مگابایت دانلود
مویه ۵٫۴۳ مگابایت دانلود
سلمک ۲٫۲۷ مگابایت دانلود
حسینی ۳٫۲۶ مگابایت دانلود
عزال ۳٫۶۳ مگابایت دانلود
گریلی ۵٫۱۹ مگابایت دانلود
شهناز ۴٫۰۰ مگابایت دانلود
کرد بیات ۳٫۷۴ مگابایت دانلود
کل ۱۳ گوشه در یک فایل فشرده ۵۲٫۸ مگابایت دانلود
آواز ابوعطا
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
مقدمه ۴٫۰۶ مگابایت دانلود
ضربی ۱٫۹۵ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۳٫۶۷ مگابایت دانلود
درآمد ۳٫۹۳ مگابایت دانلود
سیخی ۵٫۷۰ مگابایت دانلود
یتیمک ۱٫۶۳ مگابایت دانلود
حجاز ۶٫۰۷ مگابایت دانلود
چهارپاره ۴٫۴۰ مگابایت دانلود
گبری ۳٫۸۷ مگابایت دانلود
مسیحایی ۲٫۷۹ مگابایت دانلود
کل ۱۰ گوشه در یک فایل فشرده ۳۶٫۶ مگابایت دانلود
آواز بیات ترک
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
مقدمه ۳٫۹۷ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۶٫۷۱ مگابایت دانلود
درآمد ۲٫۵۵ مگابایت دانلود
کرشمه ۲٫۸۰ مگابایت دانلود
داد ۳٫۰۱ مگابایت دانلود
ضربی ۱٫۸۴ مگابایت دانلود
روح الارواح
۲٫۲۰ مگابایت دانلود
مهدی ضرابی
۱٫۹۵ مگابایت دانلود
دوگاه ۲٫۲۶ مگابایت دانلود
شهابی ۳٫۵۱ مگابایت دانلود
فیلی ۳٫۳۶ مگابایت دانلود
شکسته ۶٫۸۵ مگابایت دانلود
مثنوی ۵٫۹۸ مگابایت دانلود
کل ۱۳ گوشه در یک فایل فشرده ۴۵٫۴۰ مگابایت دانلود
آواز افشاری
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
مقدمه ۳٫۰۹ مگابایت دانلود
درآمد ۳٫۸۱ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۷٫۰۸ مگابایت دانلود
جامه‌دران ۸٫۵۰ مگابایت دانلود
ضربی ۲٫۲۳ مگابایت دانلود
قرایی ۱٫۵۱ مگابایت دانلود
عراق ۴٫۸۷ مگابایت دانلود
رهاب ۴٫۲۷ مگابایت دانلود
مثنوی ۴٫۸۵ مگابایت دانلود
کل ۹ گوشه در یک فایل فشرده ۳۸٫۸ مگابایت دانلود
آواز دشتی
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
مقدمه ۲٫۵۷ مگابایت دانلود
ضربی درآمد ۲٫۶۸ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۵٫۸۵ مگابایت دانلود
درآمد ۹٫۹۸ مگابایت دانلود
عشاق (اوج)
۶٫۸۵ مگابایت دانلود
خسرو و شیرین
۳٫۵۴ مگابایت دانلود
گیلکی ۴٫۴۲ مگابایت دانلود
کل ۷ گوشه در یک فایل فشرده ۳۴٫۷ مگابایت دانلود
دستگاه نوا
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
مقدمه ۳٫۴۸ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۵٫۵۰ مگابایت دانلود
درآمد ۵٫۵۳ مگابایت دانلود
نغمه ۱٫۷۷ مگابایت دانلود
عشاق (اوج)
۳٫۸۶ مگابایت دانلود
بیات عجم
۲٫۱۱ مگابایت دانلود
تخت طاقدیس
۱٫۸۹ مگابایت دانلود
رهاب
۲٫۶۹ مگابایت دانلود
نیشابورک ۳٫۰۶ مگابایت دانلود
نهفت ۱٫۹۰ مگابایت دانلود
حسینی ۲٫۲۳ مگابایت دانلود
اوج و حضیض
۲٫۳۶ مگابایت دانلود
کل ۱۲ گوشه در یک فایل فشرده ۳۵٫۰ مگابایت دانلود
دستگاه سه‌گاه
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
مقدمه ۲٫۲۱ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۸٫۴۸ مگابایت دانلود
درآمد ۵٫۳۵ مگابایت دانلود
مردافکن ۲٫۲۲ مگابایت دانلود
مویه
۴٫۱۰ مگابایت دانلود
زابل
۴٫۲۳ مگابایت دانلود
چهارمضراب زابل
۳٫۹۹ مگابایت دانلود
بسته‌نگار
۱٫۹۳ مگابایت دانلود
مخالف ۷٫۲۹ مگابایت دانلود
مثنوی مخالف
۳٫۹۰ مگابایت دانلود
مغلوب ۱٫۶۱ مگابایت دانلود
زنگ شتر
۲٫۸۲ مگابایت دانلود
کل ۱۲ گوشه در یک فایل فشرده ۴۶٫۵ مگابایت دانلود
دستگاه چهارگاه
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
چهارمضراب ۴٫۱۷ مگابایت دانلود
درآمد ۲٫۹۹ مگابایت دانلود
نغمه (زنگ شتر)
۱٫۹۹ مگابایت دانلود
مردافکن ۲٫۴۷ مگابایت دانلود
زابل
۲٫۵۲ مگابایت دانلود
چهارمضراب زابل
۶٫۰۱ مگابایت دانلود
بسته‌نگار
۲٫۱۴ مگابایت دانلود
حصار
۷٫۱۴ مگابایت دانلود
مخالف ۵٫۶۷ مگابایت دانلود
مثنوی مخالف
۴٫۳۴ مگابایت دانلود
حدی و پهلوی
۳٫۱۲ مگابایت دانلود
رجز
۲٫۲۶ مگابایت دانلود
منصوری ۳٫۷۳ مگابایت دانلود
مغلوب ۱٫۸۶ مگابایت دانلود
نغمه مغلوب
۲٫۸۴ مگابایت دانلود
کل ۱۵ گوشه در یک فایل فشرده ۵۱٫۳ مگابایت دانلود
دستگاه همایون
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
مقدمه ۴٫۴۰ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۷٫۲۲ مگابایت دانلود
درآمد
۲٫۹۵ مگابایت دانلود
نغمه (زنگ شتر)
۲٫۱۶ مگابایت دانلود
چکاوک
۶٫۵۰ مگابایت دانلود
بیداد
۴٫۲۶ مگابایت دانلود
عشاق (اوج)
۴٫۸۳ مگابایت دانلود
نی داود
۳٫۱۷ مگابایت دانلود
سوز و گداز
۳٫۰۵ مگابایت دانلود
ابولچپ
۱٫۶۰ مگابایت دانلود
زنگوله
۱٫۶۹ مگابایت دانلود
نوروز عرب
۲٫۳۸ مگابایت دانلود
لیلی و مجنون
۲٫۳۸ مگابایت دانلود
راز و نیاز
۳٫۲۲ مگابایت دانلود
شوشتری
۴٫۱۴ مگابایت دانلود
منصوری ۲٫۶۳ مگابایت دانلود
بختیاری ۳٫۲۲ مگابایت دانلود
ضربی ۶٫۸۸ مگابایت دانلود
کل ۱۸ گوشه در یک فایل فشرده ۶۴٫۲ مگابایت دانلود
آواز بیات اصفهان
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
مقدمه ۳٫۵۶ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۹٫۹۵ مگابایت دانلود
درآمد ۵٫۸۷ مگابایت دانلود
بیات راجه و ضربی
۵٫۹۹ مگابایت دانلود
عشاق (اوج)
۵٫۲۶ مگابایت دانلود
مثنوی ۴٫۶۷ مگابایت دانلود
کل ۶ گوشه در یک فایل فشرده ۳۴٫۲ مگابایت دانلود
دستگاه ماهور
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
درآمد ۳٫۴۹ مگابایت دانلود
کرشمه ۲٫۷۵ مگابایت دانلود
داد ۴٫۹۹ مگابایت دانلود
چهارمضراب ۲٫۸۸ مگابایت دانلود
خوارزمی ۱٫۹۶ مگابایت دانلود
فیلی ۳٫۰۲ مگابایت دانلود
شکسته
۴٫۸۴ مگابایت دانلود
دلکش
۶٫۳۳ مگابایت دانلود
نیریز ۲٫۱۰ مگابایت دانلود
عراق ۸٫۱۰ مگابایت دانلود
کل ۱۰ گوشه در یک فایل فشرده ۳۹٫۱ مگابایت دانلود
دستگاه راست‌پنجگاه
نام گوشه حجم فایل لینک دانلود
چهارمضراب ۳٫۷۱ مگابایت دانلود
درآمد ۵٫۷۳ مگابایت دانلود
نغمه ۳٫۷۶ مگابایت دانلود
خسروانی ۳٫۲۸ مگابایت دانلود
نیریز ۲٫۸۹ مگابایت دانلود
پنجگاه ۲٫۳۳ مگابایت دانلود
بیات عجم
۲٫۶۲ مگابایت دانلود
شکسته
۷٫۱۴ مگابایت دانلود
زنگوله ۴٫۹۶ مگابایت دانلود
زابل ۴٫۴۹ مگابایت دانلود
مویه ۳٫۰۸ مگابایت دانلود
سپهر ۲٫۷۴ مگابایت دانلود
فرود ۲٫۰۶ مگابایت دانلود
کل ۱۳ گوشه در یک فایل فشرده ۴۶٫۸ مگابایت دانلود