هنردوست گرامی، در این صفحه امکان دانلود رایگان نمونه صوتی "کتاب مشیر همایون شهردار" اثر خانم "بهار برخوردار" فراهم شده است. این نمونه صوتی شامل ۵۵ قطعه ضربی از بداهه نوازی ها و آهنگسازی های استاد مشیر همایون شهردار است. در ادامه می‌توانید از طریق جداول زیر هم نسخه اجرا شده کتاب توسط خانم برخوردار و نیز نسخه اصلی (نواخته شده توسط مشیر همایون) مستخرج از صفحات گرامافون را دانلود نمایید. توجه: در صورت استفاده از تلفن همراه برای مشاهده این صفحه، برای نمایش بهتر جداول تلفن خود را در حالت افقی قرار داده و دقت کنید که چرخش صفحه فعال باشد. تمامی لینک‌های دانلود کنترل شده و سالم هستند اما ممکن است در ساعات پر ترافیک سایت، دانلود بعضی فایل‌ها با خطا مواجه شود که در اینصورت لطفا مجددا بر روی لینک دانلود کلیک کنید تا دانلود انجام شود.
 
 
نام قطعه نوازنده: بهار برخوردار
نوازنده: مشیر شهردار
دوضربی همایون (کوک بین المللی)
دانلود دانلود
دوضربی همایون (چپ کوک)
دانلود ------------------------
چهارمضراب اول بیداد دانلود دانلود
چهارمضراب دوم بیداد دانلود دانلود
دوضربی بیداد دانلود دانلود
اورتور بیات اصفهان (کوک بین المللی)
دانلود دانلود
اورتور بیات اصفهان (چپ کوک)
دانلود ----------------------
دوضربی بیات اصفهان دانلود دانلود
چهارمضراب اول بیات اصفهان دانلود دانلود
چهارمضراب دوم بیات اصفهان دانلود دانلود
قطعه ضربی قسمت اول دانلود دانلود
قطعه ضربی قسمت دوم دانلود دانلود
چهارمضراب اول بیات راجه دانلود دانلود
چهارمضراب دوم بیات راجه (کوک بین المللی) دانلود دانلود
چهارمضراب دوم بیات راجه (چپ کوک) دانلود ---------------------
چهارمضراب ماهور
دانلود دانلود
چهارمضراب اول دلکش
دانلود دانلود
چهارمضراب دوم دلکش
دانلود دانلود
چهارمضراب اول راست پنجگاه
دانلود دانلود 
چهارمضراب دوم راست پنجگاه
دانلود دانلود 
چهارمضراب حصار
دانلود دانلود
پیش درآمد سه گاه
دانلود دانلود
ضربی سه گاه
دانلود دانلود
چهارمضراب زابل سه گاه
دانلود دانلود
رنگ سه گاه
دانلود دانلود
چهارمضراب شور
دانلود دانلود
چهارمضراب سلمک
دانلود دانلود
چهارمضراب رضوی
دانلود دانلود
رنگ شور
دانلود دانلود
دوضربی بیات ترک
دانلود دانلود
پیش درآمد افشاری
دانلود دانلود
مقدمه دوضربی افشاری
دانلود دانلود
چهارمضراب اول افشاری
دانلود دانلود
چهارمضراب دوم افشاری
دانلود دانلود
چهارمضراب رهاب افشاری
دانلود دانلود
چهارمضراب اول قرایی افشاری
دانلود دانلود
چهارمضراب دوم قرایی افشاری
دانلود دانلود 
پیش درآمد دشتی
دانلود دانلود 
دوضربی دشتی
دانلود دانلود 
چهارمضراب دشتی
دانلود دانلود 
رنگ اول دشتی
دانلود دانلود
رنگ دوم دشتی
دانلود دانلود
مقدمه همایون
دانلود دانلود
تصنیف بیداد
دانلود دانلود
پیش درآمد شوشتری
دانلود دانلود
رنگ شوشتری
دانلود دانلود
مقدمه بیات اصفهان
دانلود دانلود
رنگ بیات اصفهان
دانلود دانلود
ساقی نامه
دانلود دانلود
مقدمه چهارگاه
دانلود دانلود
گریلی
دانلود دانلود
تصنیف عربی
دانلود دانلود
مقدمه ابوعطا
دانلود دانلود 
مقدمه بیات ترک
دانلود دانلود
تصنیف بیات ترک
دانلود دانلود
رنگ بیات ترک
دانلود دانلود 
مقدمه افشاری
دانلود دانلود 
اپرای پروانه
دانلود دانلود
کل قطعات بخش تکنوازی در یک فایل فشرده دانلود
کل قطعات بخش گروه نوازی در یک فایل فشرده دانلود